Відділ аспірантури і докторантури

Відділ аспірантури та докторантури

Завідувач -  Федчук Олександр Петрович

 

Підготовка кадрів вищої кваліфікації – докторів філософії і докторів наук є основним стратегічним завданням відділу аспірантури та докторантури ОНУ. Цей відділ був заснований як науковий підрозділ університету у 1956 році. На той час кількість аспірантів ОНУ складала всього 74 особи, а викладачів 216 осіб, серед яких було лише 25 професорів та 58 доцентів. Це був своєрідний стартовий відлік розвитку Одеського національного університету імені І.І.Мечникова, який набув сьогодні багаторазового збільшення.

Починаючи з 2016 року відділ аспірантури і докторантури працює за новими правилами, визначеними «Постановою Кабінету Міністрів України № 261 від 23.03.2016 р. про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)».

Цей порядок визначає механізм підготовки здобувачів вищої освіти на освітньо-науковому та науковому рівнях вищої освіти з метою здобуття ступеня вищої освіти доктора філософії та доктора наук відповідно.

Згідно з новими правилами особи навчаються в аспірантурі чотири роки, в докторантурі –два. Програма підготовки аспірантів містить освітню та наукову складову. Освітня складова в ОНУ складає 45 кредитів ЄКТС (Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система) та здійснюється переважно в перші два роки навчання в аспірантурі. Наукова складова освітньо-наукової програми передбачає проведення власного наукового дослідження та оформлення його результатів у вигляді дисертації.

Для провадження освітньої діяльності на освітньо-науковому рівні вищої освіти Одеський національний університет отримав ліцензію на підготовку докторів філософії за денною та вечірньою формами навчання за такими спеціальностями:

№ з/пКод та найменування галузі знаньШифр та найменування спеціальностіЛіцензійний обсяг (особи)
 1  01 Освіта  011 Науки про освіту  5
 2  03 Гуманітарні науки  032 Історія та археологія  15
 3  03 Гуманітарні науки  033 Філософія  12
 4  03 Гуманітарні науки  035 Філологія 38
 5  05 Соціальні та поведінкові науки  051 Економіка  14
 6  05 Соціальні та поведінкові науки  052 Політологія 8
 7  05 Соціальні та поведінкові науки  053 Психологія 20
 8  05 Соціальні та поведінкові науки  054 Соціологія  15
 9  05 Соціальні та поведінкові науки  056 Міжнародні економічні відносини  9
 10  06 Журналістика  061 Журналістика  5
11  07 Управління та адміністрування  073 Менеджмент 14
12  08 Право  081 Право  24
 13  09 Біологія  091 Біологія 25
 14  10 Природничі науки  102 Хімія 15
15  10 Природничі науки  103 Науки про землю 15
16  10 Природничі науки  104 Фізика та астрономія 19
17  10 Природничі науки  106 Географія 8
18  11 Математика та статистика  111 Математика 7
19  11 Математика та статистика  113 Прикладна математика 10
20  12 Інформаційні технології  122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології 13
21  16 Хімічна та біоінженерія  162 Біотехнології та біоінженерія 20

Для підготовки докторів філософії через докторантуру отримання ліцензії не передбачено, натомість умовою для отримання бюджетного фінансування є наявність діючих докторських спеціалізованих вчених рад з вибраної спеціальності.

Співробітники ОНУ, які професійно провадять наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи, мають право здобувати вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою шляхом прикріплення до відповідної кафедри терміном на п’ять років. При цьому вони мають в повному обсязі виконати відповідну освітньо-наукову програму та навчальний план аспірантури.

Одеський національний університет іменi І.І.Мечникова пропонує також контрактні форми навчання в аспірантурі та докторантурі. Вартість зазначеної послуги на поточний рік можна з’ясувати у відділі аспірантури.

Прийом до аспірантури в ОНУ відбувається двічі на рік: в березні (лише за кошти фізичних та юридичних осіб) та в серпні, коли передбачений також вступ на місця державного замовлення. Правила прийому на поточний рік розміщуються на сайті університету.

Перелік документів, необхідних для вступу до аспірантури

 1. Заява у паперовому варіанті (подається вступником особисто)
 2. Копії усіх наукових публікацій
 3. Протокол співбесіди з потенційним науковим керівником, його згодою бути науковим керівником
 4. Особовий листок з обліку кадрів (сторінки 1, 2)
 5. Резюме (CV)
 6. Рекомендація для вступу до аспірантури (за наявності)
 7. Копія диплома про повну вищу освіту (магістра або спеціаліста) з додатком до нього
 8. Копія паспорта або посвідки на постійне проживання
 9. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера
 10. Копія військового квитка або приписного свідоцтва
 11. Договір (за умови вступу на місця з фінансуванням за рахунок фізичних або юридичних осіб)
 12. Чотири кольорових фотокартки розміром 3 х 4 см.
Контактна інформація: 
телефон – (38-048) 723 8409  
електронна пошта – Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Іноземні громадяни мають звертатися до Інституту міжнародної освіти ОНУ за адресою: пров.Маяковського, 7, ел.пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., тел. (38-048) 723 8477.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5a8c2651a4fff635893241519134289
title_5a8c2651a514a10891435771519134289
title_5a8c2651a526611075038951519134289
title_5a8c2651a537d21039966051519134289
Top